Privacy-verklaring

Privacyreglement van Stichting HOVO Utrecht met betrekking tot het beheer van persoonsgegevens.

 

De doelstelling van het verwerken van persoonsgegevens

Stichting HOVO Utrecht verzamelt persoonlijke gegevens die noodzake­lijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus en voor gebruik door de administratie en de docenten van HOVO Utrecht. De gegevens zijn ook noodzakelijk om cursisten op de hoogte te kunnen stellen van bijzonderheden omtrent de cursus waarvoor hij of zij zich heeft ingeschreven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting HOVO Utrecht verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u zich inschrijft voor een cursus of lezing:

  • Voorletters/voornaam en achternaam
  • E-mailadres
  • IBAN (in het geval dat de cursist toestemming geeft tot automatische incasso)

 

Verder worden de volgende gegevens verwerkt indien ze (vrijwillig) aan HOVO Utrecht worden verstrekt:

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer (vast en/of mobiel)
  • De bereidheid op te treden als cursuscontactpersoon
  • De wens de cursusgids per post te ontvangen

 

De bewaartermijn van de persoonsgegevens

Stichting HOVO Utrecht zal de persoonsgegevens bewaren voor het leveren van diensten, zoals toesturen van de cursusgids en Nieuwsbrief. Desgewenst kan een account te allen tijde door de cursist zelf verwijderd worden.

De financiële administratie wordt gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

 

Delen met derden van de persoonsgegevens

Stichting HOVO Utrecht verstrekt uw gegevens aan de docent en cursusbegeleider van de door u gekozen cursus voor de duur van de betreffende cursus. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan overige wanneer dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de beheerder van de website en docent) sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting HOVO Utrecht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Beveiliging

Stichting HOVO Utrecht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

 

Inzien, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens

U kunt altijd zelf uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen in uw online account.

Desgewenst kunt u hiervoor een mail sturen naar hovo@uu.nl of bellen met 030-2533197 (maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.30 uur).

 

Cookies

De website van HOVO Utrecht gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen, en zorgen dat u na verloop van tijd automatisch uitlogt, zodat u nooit per ongeluk ingelogd blijft.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we kunnen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Vragen en klachten

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via hovo@uu.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen. Dat kan bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt zich schriftelijk wenden tot de arrondissementsrechtbank te Utrecht.