De Stichting Vrienden van HOVO Utrecht

De Vrienden van HOVO Utrecht bezoeken de Maeslantkering in 2015

De Stichting Vrienden van HOVO Utrecht ondersteunt het werk van HOVO Utrecht en behartigt de belangen van de cursisten onder andere door:

  • vertegenwoordiging in het bestuur van HOVO Utrecht
  • deelname aan programmacommissies.

Activiteiten:

  • in het voorjaar: een (dag-)excursie voor Vrienden en introducé(e)s: per touringcar naar een belangwekkende tentoonstelling of activiteit in Nederland, Duitsland of België
  • omstreeks januari: de Vriendenmiddag voor donateurs en vrijwilligers: een lezing over een wetenschappelijk, cultureel of historisch onderwerp, gevolgd door een gezellig samenzijn.

Kijk op de website van de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht voor actuele informatie. U kunt donateur worden voor € 15,- (of meer) per jaar.

Als Vriend van HOVO Utrecht kunt u deelnemen aan de activiteiten die de Stichting organiseert.

Aanmelding nieuwe donateurs en hernieuwing bestaande donateurs 2018: bij voorkeur via de website van de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht of door inzending van het formulier dat hieronder verschijnt als u hier klikt.

U kunt ook een overschrijving doen naar rekening NL77 RABO 0136 1112 03 ten name van Vrienden HOVO Utrecht. Vermeld daarbij altijd doel, jaar en naam!

Engelien Verhoeff, secretaris.
Inlichtingen: verhoeff@zonnet.nl

Vrienden donatie

  • Ik machtig hierbij de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht om éénmalig een bijdrage van minimaal € 15,- voor het kalenderjaar 2021 af te schrijven mijn bankrekening. Het bedrag dat is wil doneren is:
    Voer een getal groter dan of gelijk aan 15 in.
  • DD slash MM slash JJJJ