Generic selectors
Alleen precies overeenkomende resultaten
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
courses

Presentielijsten en de AVG

Als u bij ons een cursus volgt, heeft u ongetwijfeld gemerkt dat in de presentielijsten, die rondgaan aan het begin van de bijeenkomsten, meerdere parafen van de aanwezigen worden gevraagd. Aanleiding hiervoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat de nieuwe presentielijsten nu soms bij de cursisten voor verwarring zorgen, geven we hier een korte toelichting op.

 

Persoonsgegevens
De AVG is sinds 25 mei 2018 van toepassing en bevat onder andere regelgeving om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan uw persoonsgegevens met anderen te delen zonder uw nadrukkelijke toestemming.

Uw paraaf op de presentielijst                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Op de presentielijst vragen wij u om een paraaf om uw aanwezigheid aan te geven. Om het daarnaast voor de cursuscontactpersoon mogelijk te maken contact met u op te nemen, dienen wij uw persoonsgegevens aan deze persoon beschikbaar te stellen. Daarom vragen we uw schriftelijke toestemming middels een tweede paraaf op de presentielijst.

Onderling contact opnemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                Daarnaast stellen veel deelnemers het bij kleinere cursussen (minder dan 20 cursisten) op prijs om ook onderling contact met elkaar op te kunnen nemen. Als u hiervoor uw contactgegevens met uw medecursisten wilt delen, kunt u dit bij deze kleinere cursussen aangeven door een paraaf te zetten in de derde kolom van de presentielijst. Uiteraard staat het u vrij om ook bij een cursus met veel deelnemers onderling contactgegevens te delen.

Geef een reactie