Evaluatie Wat is de mens? (4W4 149)

Respondenten

Nieuw bij HOVO

Ja: 21,1% (4)

Nee: 78,9% (15)

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Leeftijd

Gem.: 67,8

Gem.: 67,8

Aantal antw: 4

Overgeslagen: 15

Geslacht

Man: 75,0% (3)

Vrouw: 25,0% (1)

Aantal antw: 4

Overgeslagen: 15

Hoogst genoten opleiding

VO: 0,0% (0)

MBO: 0,0% (0)

HBO: 75,0% (3)

WO: 25,0% (1)

Aantal antw: 4

Overgeslagen: 15

Van HOVO gehoord via:

een bekende: 75,0% (3)

een advertentie: 25,0% (1)

internet/zoekmachine: 0,0% (0)

anders: 0,0% (0)

Aantal antw: 4

Overgeslagen: 15

Hoe heeft u de keuze gemaakt voor deze cursus?

Nieuwsbrief: 31,6% (6)

Cursusgids: 21,1% (4)

Website: 47,4% (9)

Anders: 0,0% (0)

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Beoordelingen

Inschrijven via website

Eenvoudig: 68,4% (13)

Redelijk eenvoudig: 26,3% (5)

Lastig: 5,3% (1)

Erg moeilijk: 0,0% (0)

Gem. score: 4,6

Aantal antw: 19

Overgeslagen/n.v.t.: 0

Toegestuurde informatie

Slecht: 0,0% (0)

Matig: 0,0% (0)

Redelijk: 5,3% (1)

Goed: 94,7% (18)

Zeer goed: 0,0% (0)

Gem. score: 3,9

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Vakkennis docent

Slecht: 0,0% (0)

Matig: 0,0% (0)

Redelijk: 0,0% (0)

Goed: 10,5% (2)

Zeer goed: 89,5% (17)

Gem. score: 4,9

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Didactische vaardigheden docent

Slecht: 0,0% (0)

Matig: 0,0% (0)

Redelijk: 10,5% (2)

Goed: 52,6% (10)

Zeer goed: 36,8% (7)

Gem. score: 4,3

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Presentatie docent

Slecht: 0,0% (0)

Matig: 0,0% (0)

Redelijk: 10,5% (2)

Goed: 42,1% (8)

Zeer goed: 47,4% (9)

Gem. score: 4,4

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Lesmateriaal

Slecht: 0,0% (0)

Matig: 5,3% (1)

Redelijk: 21,1% (4)

Goed: 57,9% (11)

Zeer goed: 15,8% (3)

Gem. score: 3,8

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Kwam de cursus overeen met de beschrijving in de cursusgids?

Slecht: 0,0% (19)

Matig: 0,0% (0)

Redelijk: 10,5% (2)

Goed: 73,7% (14)

Zeer goed: 15,8% (3)

Gem. score: 4,1

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Tempo van de cursus

Veel te laag: 0,0% (0)

Te laag: 0,0% (0)

Goed: 84,2% (16)

Te hoog: 15,8% (3)

Veel te hoog: 0,0% (0)

Gem. score: 4,5

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Niveau van de cursus

Veel te laag: 0,0% (0)

Te laag: 0,0% (0)

Goed: 94,4% (17)

Te hoog: 5,6% (1)

Veel te hoog: 0,0% (0)

Gem. score: 4,8

Aantal antw: 18

Overgeslagen: 1

Aantal bijeenkomsten

Mag meer: 42,1% (8)

Precies goed: 57,9% (11)

Mag minder: 0,0% (0)

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Cijfer voor cursus

Gem. cijfer: 8,3

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Online cursussen?

Ja: 26,3% (5)

Nee: 47,4% (9)

Misschien: 26,3% (5)

Aantal antw: 19

Overgeslagen: 0

Hoe heeft u van HOVO gehoord?
Anders, namelijk:
Hoe heeft u de keuze gemaakt voor deze cursus?
Anders, namelijk:
Staat u ervoor open om cursussen online te volgen?Eventuele toelichting:Toelichting bij de gegeven antwoorden op de vragen (optioneel)Heeft u suggesties voor nieuwe lezingen? (optioneel)
Misschien

Liever op locatie, maar als ik een cursus heel interessant vind en hij is alleen online dan ga ik hem online volgen

Ja
Nee
Ja

De cursus “Wat is de mens” geeft een globaal, maar interessant overzicht over de verschillende manieren waarop filosofen een antwoord poogden te geven op deze vraag. Wat opviel was een element in de conclusie dat “de” mens een dubbelzinnig wezen is. Het is wellicht relevant om hier verder op in te zomen. Heeft charles Taylor, bekend als een gematigd communitarist, een bijdrage daaraan geleverd, in de betekenis van een middenpositie tussen zingeving (religie) en zinloosheid in een seculiere tijd, tussen traditie en moderniteit? In de spanning tussen individu en gemeenschap.? Welke betekenis heeft de term “moderniteit” in deze eenentwintigste eeuw?

Nee
Nee

Interactie met medechristen is belangrijk en wenselijk.

Meer discussie en inbreng van cursisten is wenselijk.

Ja

Ik sta nog op de wachtlijst voor een serie colleges over de stoïcijnen maar zie deze cursus nu niet terug in het aanbod. Wordt deze weer opgenomen in het programma?

Ik zou het prettig gevonden hebben als er een beknopte samenvatting geweest zou zijn van de belangrijkste uitgangspunten van de behandelde filosofen en de essentiële verschillen in de zienswijzen.
Om het overzicht niet uit het oog te verliezen. Ik heb Nietzsche en Foucault gemist.
Verder vond ik Henri een enthousiaste docent met humor en diepgang.

De stoïcijnen en de hedendaagse filosofie.

Ja

De powerpointpresentatie liep vaak vast. Dat veroorzaakte irritatie.
De teksten op de powerpoint waren soms zonder mondelinge toelichting onbegrijpelijk. Ook taalfouten en slordigheden. Veel bleef ook onbesproken.
De mondelinge presentatie was prima. Veel opgestoken.

Nee

Belangrijk aspect vormt de dynamiek en interactie met docent en mede cursisten in de setting van een collegezaal/klaslokaal

Bij stap 6 aantal bijeenkomsten:
Of het aantal bijeenkomsten uitbreiden of de duur van de bijeenkomsten verlengen. Gegeven de te behandelen stof nu; noodzakelijkerwijs te oppervlakkig en schetsmatig

Uitgave van een syllabus van de colleges

Misschien

Offline vind ik plezieriger .

Het kwaad in de mens.

Ja

Ik vond de cursus te abstract en lastig te concretiseren. Geen toegankelijk leesmateriaal

Toegankelijk leesmateriaal

Nee

De door mij gevolgde cursus was voortreffelijk.
Probleem is dat bij een te langzame inschrijving de cursus volgeboekt is.
De wachtlijst heeft dan ook weinig zin.
Zinvoller te zorgen voor grotere klaslokalen of bij voorbeeld ook zomercursussen aan te bieden.

Ik heb deze cursus fysiek gevolgd aan de Hoge School Rotterdam.

Marion Busch, Rotterdam

Jazeker:

Cultuur:

- Filmgeschiedenis
- Literatuur, bv Modernisme
- Vergelijking boek en film Ís het boek beter?'= Liesje Schreuder bv (geeft lezingen aan de Vrije Academie)
-Russisch/Oekraïense literatuur
- Filosofen 20e eeuw
- Muziekgeschiedenis

in ieder geval meer keuze voor ROTTERDAM!

De belangstelling is heel groot.

Marion Busch
marion.busch@poetic.com
-

Nee
Misschien

Ik vond het een prachtige cursus, maar.... wel veel kopieerwerk.
Wellicht beter aks extra bij de cursus. En evt betalen.
De kopietjes waren ook niet altijd duidelijk

Misschien

betrokkenheid en gevoel van moeten meedoen is groter bij een fysieke bijeenkomst dan online.
bij online zou ik eerder de neiging hebben om af te dwalen en er wat anders naast te doen.
interactie met de groep is ook leuk. die heb je meer als het fysiek is.

Nee
Nee

De docent heeft heel veel vakkennis. Jammer is dat hij de lesstof bijna geen enkele keer binnen de geplande tijd volledig heeft kunnen behandelen.
De toegezonden presentaties boden slechts gedeeltelijk voldoende informatie omdat die informatie vaak uit de context was gehaald en omdat de informatie slecht was vertaald uit het Duits.
Het tempo van de mondelinge toelichtingen van de docent was soms te hoog en niet altijd erg duidelijk.

Het enthousiasme van de docent vergoedde wel wat maar niet alles!

Misschien

In coronatijd was dat een goede modus. Een cursus in vivo met de docent spreekt meer aan omdat dat tot een betere interactie met de docent leidt.

Een overzicht van de visies van moderne wetenschappelijke antropologen voor een beeld van de recentere kijk op de mens mede in verhouding tot diverse dieren.

Nee

Ook bij eerdere cursussen van HOVO valt het mij op dat vragen die gesteld worden aan de docent dikwijls niet te verstaan zijn door de meeste cursisten. De docenten kunnen dit probleem oplossen door duidelijk de vraag te herhalen. Eenvoudig…maar in de praktijk blijkt het moeilijk uitvoirbaar! Ik heb daar, ook in het verleden, meerdere malen op gewezen echter zonder merkbare verbetering.
Verder niets dan lof over het instituut HOVO….ik ben blij dat het volgen van HOVO-cursussen in Rotterdam weer mogelijk is.
Vr.Gr.
Leo Alkemade

Suggestie nieuwe lezingen:
Naar aanleiding van het door mij gelezen boek van Hein de Haas “ Hoe migratie echt werkt” lijkt mij een cursus over dit actuele onderwerp bijzonder boeiend en…leerzaam.
Ooit volgde ik destijds een HOVO cursus over de impact van de steeds groter wordende containerschepen op de Zeehavens in algemene zin en die van Rotterdam in het bijzonder, gegeven door Dr. Bart Kuipers / Erasmus Universiteit. Het lijkt mij interessant hem- of een van zijn collega’s te vragen een toekomstbeeld te schetsen van de havenstad Rotterdam!

Hoe heeft u van HOVO gehoord?
Anders, namelijk:
Hoe heeft u de keuze gemaakt voor deze cursus?
Anders, namelijk:
Staat u ervoor open om cursussen online te volgen?Eventuele toelichting:Toelichting bij de gegeven antwoorden op de vragen (optioneel)Heeft u suggesties voor nieuwe lezingen? (optioneel)