Vrienden van HOVO Utrecht

Nieuwe bestuursleden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van HOVO Utrecht is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur organiseert elk jaar een Vriendenmiddag en een excursie. Verder wordt er een Mini-documentaire festival gehouden, dat jaarlijks terugkeert.

De bestuursleden stellen het programma voor deze activiteiten op en voeren de praktische werkzaamheden uit die horen bij de organisatie. Het bestuur vertegenwoordigt de cursisten in de verschillende organen van HOVO Utrecht, zoals het bestuur van HOVO Utrecht en de programmacommissies. Het bestuur ondersteunt HOVO Utrecht waar dat nodig is. Bijvoorbeeld bij een activiteit als de jaarlijkse open dag in de zomer.

Er wordt ongeveer zes maal per jaar vergaderd, in informele sfeer. Het onderling contact en het contact met HOVO Utrecht vindt plaats per email, enige digitale vaardigheid is vereist.

Onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.

Het samen in het bestuur werken aan ondersteuning van HOVO Utrecht en de activiteiten van de Vrienden is boeiend en inspirerend!

Wanneer u enthousiast bent over HOVO en de Vrienden van HOVO, vol ideeën zit en van organiseren houdt, meldt u dan aan voor een oriënterend gesprek met ons, graag voor 31 mei.

 

Namens het Bestuur van de Vrienden,
Engelien Verhoeff-Schot, secretaris

030-2316330 |  verhoeff@zonnet.nl