Mw. T. Hölsgens MA

Germanist en filosoof. Als docent Taal- en Letterkunde werkte zij bij de opleidingen Duits en Wijs­begeerte van de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt zij bij de Onderwijsafdeling van het Duitsland Instituut Amsterdam. Daarnaast geeft zij als zelfstandig docent in het volwassenen­onderwijs colleges op het gebied van de twintigste-eeuwse filosofie en literatuur.

CURSUSSEN

Deze docent geeft op dit moment geen cursus