Dr. Ludo Jongen

Dr. Ludo Jongen doceerde van 1976-2013 Middelnederlandse Letter­kunde aan de Universiteit Leiden; van 2010 tot 2015 was hij als hoogleraar Nederlandse Letterkunde verbonden aan de Katholieke Universiteit Lublin Johannes Paulus II. Hij vertaalde – vaak in samen­werking met anderen – vele teksten uit het Middelnederlands.